Ginekološka ordinacija

Prim dr mr sci med Biljana Živaljević

 

Rođena  04.02.1969 u Kruševcu. Osnovnu i srednju školu završila u Kruševcu, a Medicinski  fakultet je završila u Beogradu 1993 godine sa prosečnom ocenom 9,39. Specijalistički ispit  iz ginekologije i akušerstva  položila  1998 godine sa odličnom ocenom, a magistarsku tezu sa temom: "Faktori rizika za karcinom grlića materice" odbranila u Beogradu 1999 godine.

SAZNAJTE VIŠE

 

 

Femilift - dr Biljana Zivaljevic

 

Femilift

LASERSKA REJUVENIZACIJA VAGINE

 

Nova metoda u tretmanu stres inkontinencije urina, suvoće vagine i bolnih seksualnih odnosa. Prednosti ove metode su što se radi u ambulatnim uslovima, nema ograničenja za godine pacijentkinja, potpuno je neškodljiva i bezbolna.

 

SAZNAJTE VIŠE

 

Kolposkopija sa papa brisom

PREGLED GRLIĆA MATERICE

 

Kolposkopija je pregled grlića materice i vagine pod specijalnim mikroskopom (kolposkopom). Ovakav način pregleda (pod uveličanjem) omogućava ginekologu da mnogo jasnije analizira površinu grlića materice i zidove vagine i uoči eventualne sumnjive promene (ranice). Neposredno pred kolposkopski pregled obavezno se radi bris po Papanikolau.

 

SAZNAJTE VIŠE

dr Biljana Zivaljevic - Histeroskopija

 

Histeroskopija

 

Histeroskopija je minimalno invazivna procedura, kojom se ispituje unutrašnjost materice, odnosno njena šupljina (kavum) uz pomoć endoskopskog optičkog instrumenta – histeroskopa. Može biti dijagnostička ili terapijska.

 

 

SAZNAJTE VIŠE